Skip to main content

Fordeler med Detremin D-vitamin

Detremin er det eneste D-vitamin preparatet godkjent av Legemiddelverket som muliggjør behandling til voksne, gravide og barn med daglig eller ukentlig dosering.

Detremin er en kolekalsiferolløsning (20 000 IE/ml) beregnet på bruk ved ulike former for D-vitaminmangel og har flere fordeler sammenliknet med øvrige reseptbelagte D-vitaminpreparater.1

 

Økt biotilgjengelighet med D-vitamin i olje

D-vitamin

D-vitamin er fettløselig og krever derfor et samtidig inntak av fett for å kunne absorberes i tarmen. Oljen i Detremin gir derfor D-vitaminet økt biotilgjengelighet sammenlignet D-vitamin i tablett eller etanol.2

 

 

 

D-vitamin

Detremin kan tas en gang i uken (multipliser dagsdosen med 7) eller en gang per dag.

Bedre etterlevelse av ukedosering

Detremin kan tas enten som daglig eller ukentlig dosering.1 Studier viser at ukedosering sammenliknet med daglig dosering forbedrer pasientens etterlevelse av behandlingen.3,4

 

D-vitamin

Enkelt å svelge

Å ta Detremin er enkelt for pasienten. Også høyere dosering innebærer små mengder olje. Detremin kan tas uavhengig av måltid.1

Volumet av en ukedose à 28 000 IE  (4000 IE/dag) tilsvarer drøyt en firedel av en teskje. Dette kan sammenliknes med 7–35 tabletter som ukedose ved behandling med D-vitamin i tablettform, avhengig av styrke og leverandør.

 

Refusjon til visse pasienter, se vilkårene

For visse pasienter kan det ytes refusjon, se tabell:

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Uttalt vitamin D mangel som følge av intestinal malabsorpsjon etter mage-tarm operasjon eller renal osteodystrofi, sekundær hypoparatyreoidisme og sekundær hyperparatyreoidisme.

ICPC

A87 Hypoparatyreoidisme etter behandling

D99 Postoperativ malabsorbsjon IKA

T99 Hypoparatyreoidisme

T99 Sekundær hyperparatyreoidisme

U99 Renal osteodystrofi.

Vilkår nr

 

213

213

213

213

ICD

E20 Hypoparatyreoidisme

E21.1 Sekundær hyperparatyreoidisme, ikke klassifisert annet sted

E89.2 Hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted

N25 Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre.

Vilkår nr

213

213

213

213

Vilkår 213: Tilleggsbehandling til Etalpha eller Rocaltrol

Last ned produktbrosjyre om DetreminLast ned og skriv ut Detremins dosekort

Referanser

  1. Detremin preparatomtale
  2. Grossmann et al. Mol Nutr Food Res.2010 August;54(8):1055-1066
  3. Kruk et al. 2006. The relation between intermittent dosing and Adherence. Clinical Therapeutics 28, nr 12, 2006
  4. Recker RR et al.  Effect of dosing frequency on bisphosphonate medication adherence in a large longitudinal cohort of women. Mayo Clin Proc. 2005 Jul;80(7):856-61