Skip to main content

Det er enkelt å dosere Detremin

Behandling med Detremin er enkelt både for den som foreskriver og pasienten. En dråpe Detremin inneholder 800 IE. Dosering med Detremin baseres på pasientens vitamin-D-nivå og legens vurdering. Anbefalt behandlingsperiode er 3-6 måneder. Følg opp behandlingen ved å måle mengden av vitamin D i kroppen, juster dosen ved behov og behandle til ønsket målverdi er oppnådd.

Dosering med Detremin gjøres ut fra pasientens D-vitaminnivåer, se doseringstabellen nedenfor.

Detremin er det eneste D-vitaminpreparatet godkjent av Legemiddelverket som muliggjør behandling til voksne, gravide og barn med mulighet for daglig og ukentlig dosering.1

Last ned et smidig dosekort for Detremin menyen til høyre

Ukedosering

Ved behandling med ukedosering multipliseres antall dråper med sju for å få ukedoseringen.

Foreskriverinformasjon

For informasjon om dosering ved øvrige indikasjoner. Se Detremin preparatomtale for Detremin.

Behandlingsanbefalinger

Det finnes flere behandlingsanbefalinger i Norge når det gjelder behandling av D-vitaminmangel.

Her lenkes til Nasjonal veileder i endokrinologi 2015. Klikk her

Referanser

  1. Norsk endokrinologisk forening (2015). Nasjonal veileder i endokrinologi, Vitamin D-mangel
  2. Detremin preparatomtale