Skip to main content

Detremin

Fleksibel og enkel behandling for pasienter med D-vitaminmangel.

Detremin

Detremin™ er et reseptbelagt legemiddel som er godkjent til behandling av D-vitamin mangel hos både voksne, gravide og barn med daglig eller ukentlig dosering1. Detremin er en kolekalsiferol-oppløsning (20 000 IE/ml). 1 dråpe = 800 IE vitamin D3.

Detremin er en kolekalsiferolløsning (20 000 IE/ml) beregnet på bruk ved ulike former for D-vitaminmangel og har flere fordeler sammenliknet med øvrige reseptbelagte D-vitaminpreparater.

Detremin er det eneste D-vitaminpreparatet godkjent av Legemiddelverket som muliggjør behandling til voksne, gravide og barn med daglig eller ukentlig dosering.

Last ned produktbrosjyre om Detremin

Det er enkelt å dosere Detremin

Behandling med Detremin er enkelt både for den som foreskriver og pasienten. En dråpe Detremin inneholder 800 IE. Dosering med Detremin baseres på pasientens vitamin-D-nivå og legens vurdering. Anbefalt behandlingsperiode er 3-6 måneder. Følg opp behandlingen ved å måle mengden av vitamin D i kroppen, juster dosen ved behov og behandle til ønsket målverdi er oppnådd.

Dosekort Detremin:

Les mer om doseringen av DetreminLast ned og skriv ut Detremins dosekort

Fordeler med Detremin

Detremin som behandling av D-vitaminmangel har flere fordeler sammenliknet med andre preparater:

Høy biotilgjengelighet1

Enkel å svelge

Bedre etterlevelse med ukedosering2,3

Refusjon etter bestemte vilkår, se preparatomtale4

Referanser

  1. Grossmann et al. Mol Nutr Food Res.2010 August;54(8):1055-1066
  2. Kruk et al. 2006. The relation between intermittent dosing and Adherence. Clinical Therapeutics 28, nr 12, 2006
  3. Recker RR et al. Effect of dosing frequency on bisphosphonate medication adherence in a large longitudinal cohort of women. Mayo Clin Proc. 2005 Jul;80(7):856-61
  4. Detremin preparatomtale

Mer om D-vitaminmangel

D-vitamin spiller en nøkkelrolle i beinmetabolismen. Mangel på vitamin D kan føre til vage symptomer knyttet til andre funksjoner i kroppen. God vitamin D-status er en forutsetning for en god muskel og skjelettlidelser helse.

 Les mer om hvorfor man bør behandle, symptomer og risikogrupper.

Les mer om D-vitaminmangelLast ned produktbrosjyre om Detremin